Kategorie

Následujte nás na Facebooku

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje budou použity pouze za účelem plnění kupní smlouvy, případně v rámci reklamačního řízení a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí prostřednictvím dopravce či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (jméno, adresa, příp. dodací adresa, číslo účtu, tel. číslo), av souvislosti s marketingovými úkony prodávajícího (např. telefonické nebo elektronické oslovování zákazníků). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb., O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění objednávky a pro marketingové účely prodávajícího, a to až do doby jeho písemného nebo ústního vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku pro kupujícího - podnikatele, jestliže prodávající při kontrole zjistí, že IČO, které kupující uvedl neexistuje, případně podnikatelský subjekt zanikl.

Plně respektujeme soukromí svých zákazníků, avšak pro vyřízení objednávky potřebujeme některé osobní údaje, které budou použity výhradně pro účely zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem.
V případě, že nechcete, aby byly Vaše osobní údaje uložené v naší databázi, můžete si zboží objednat telefonicky, případně uveďte v "Poznámce k objednávce" žádost o jejich vymazání ihned po jejím vybavení.
Provozovatel internetového obchodu www.pejatoshop.com osobní údaje svých zákazníků, získané registrací při vytváření zákaznického účtu, zpracovává v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ( "Zákon o ochraně osobních údajů").
Dohled nad dodržováním povinností stanovených Zákonem o osobních údajů při zpracovávání osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Hraniční 12, 820017 Bratislava 27
Internetový velkoobchod www.pejatoshop.com se plně řídí zákonem č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů v informačních systémech.
Provozovatel internetového obchodu www.pejatoshop.com, může využívat personalizované zobrazování a nabízení služeb na stránce internetového obchodu, na základě zjištěných informací o uživateli pomocí prostředků informačních technologií, případně na základě jeho chování při využívání internetového obchodu.
Provozovatel internetového obchodu www.pejatoshop.com, může využívat služeb na zobrazování a cílení reklamy od externích dodavatelů. Získání a zpracování a ochrana osobních údajů je v jejich kompetenci na základě platných zákonů.
Provozovatel internetového obchodu www.pejatoshop.com, může využívat zasílání marketingových nabídek na e-mailovou adresu po přihlášením zákazníka pro odběr novinek (může být také použity slovní spojení "zpravodaj", "newsletter", "mailing list").
Práva zákazníka jako dotyčné osoby při zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v § 28 Zákona o ochraně osobních údajů. Dotyčná osoba má za podmínek uvedených v zákoně o ochraně osobních údajů zejména právo na základě písemné žádosti od provozovatele:

• vyžadovat potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,
• vyžadovat ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému
• vyžadovat ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování
• vyžadovat ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
• vyžadovat opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, vyžadovat likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
• vyžadovat likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
• vyžadovat blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby,
• namítat vůči zpracovávání, využívání nebo poskytování osobních údajů pro účely přímého marketingu.