Kategorie

Následujte nás na Facebooku

Obchodní podmínky

Údaje o prodávajícím

JADE original s.r.o.
IČO: 03431100
DIČ: CZ03431100
sídlo: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
Telefon: +420 702 171 517
E-mail: jadeoriginal@jadeorginal.cz
Bankovní spojení: 8245874001/5500

Jak začít

  1. Zaregistrujte se a vyplňte řádně všechny potřebné údaje. 
  2. Přihlaste se do systému přihlašovacím jménem a heslem. 
  3. Vyhledejte výrobek, který chcete koupit a kliknutím na "koupit" ho přidáte do svého nákupního košíku. Toto opakujte, až máte v košíku celý nákup. Podmínkou je minimální odběr 500 Kč bez DPH.
  4. Klikněte na odkaz "Nákupní košík", nebo "Košík/ pokladna" a zkontrolujte obsah košíku, počty kusů, dodací adresu a telefon. 
  5. Zvolte způsob dopravy .

1. Základní ustanovení a výklad pojmů

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost www.jadeoriginal.cz, s.r.o., IČO: 03431100, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10 jako prodávající (dále jen "prodávající") a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem (dále jen "kupující").

Orgán dozoru:
Česká obchodní inspekce
Inspektorát pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2


Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je podle zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se řídí kromě těchto VOP i příslušnými ustanoveními zák. č 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
Podle § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů zákona č. podnikatelům se rozumí:
• osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
• osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
• osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
• fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
• Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.
Podnikatelem se také pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud uvede Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), potom bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2. Kupní smlouva

2.1. Uzavření kupní smlouvy
Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.
Pokud je kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

2.2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá věc, která je předmětem koupě, a převede na něj vlastnické právo k věci, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
Kupující se stane vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny.
Pokud má být věc odeslána přepravou, prodávající předá věc kupujícímu předáním dopravci. Práva z přepravní smlouvy, které má kupující vůči dopravci tím nejsou dotčena.
Prodávající se zavazuje, že předá kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení.
Prodávající zabalí věc obvyklým způsobem tak, aby byla zajištěna přiměřená ochrana předmětu koupě.

3. Provozní doba

Kupující může objednávat zboží prostřednictvím e-shopu časově neomezeně, t. j. 24 hodin. Přípravu zboží objednaného realizují zaměstnanci prodávajícího v kamenné prodejně na adrese: Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava. Otevírací doba je zveřejněna na webové stránce společnosti www.pejatoshop.com

4. Ceny

V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Kupující - spotřebitel může nakupovat prostřednictvím e-shopu po registraci. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH. Tato cena je pro kupujícího konečná.
Pokud jde o akční ceny, tyto ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Původní cena znamená cenu zboží, za kterou předmětné zboží byl nabízen.

5. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.jadeoriginal.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s obojím souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky a obchodních podmínek. Vyplněním registračního formuláře čí odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu jadeoriginal.cz dává kupující prodávajícímu souhlas se shromaždováním a archivováním osobních údajů a o jeho nákupech. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nebudou předány žádnému třetímu subjektu. Budou sloužit pouze k vyřizování objednávek, nabídek a komunikaci se zákazníkem.
V případě, že některé zboží označené skladem bude na skladě jen v menším počtu než je požadováno, budeme vás kontaktovat, abychom domluvili další postup vaší objednávky.
Se zbožím bude zaslána faktura, která slouží zároveň jako záruční list pro případnou reklamaci.

6. Způsob a cena doručení

Doprava

K objednávkam nad 2550Kč (bez DPH) poštovné neúčtujeme do 15kg.

K balíku od 0 kg do 5kg účtujeme poštovné a balné 179 Kč (bez DPH)
K balíku od 5 kg do 15kg účtujeme poštovné a balné 255 Kč (bez DPH)
K balíku od 15 kg do 30kg účtujeme poštovné a balné 385 Kč (bez DPH)
K balíku od 30 kg do 50kg účtujeme poštovné a balné 510 Kč (bez DPH)
K balíku od 50 kg do 75kg účtujeme poštovné a balné 635 Kč (bez DPH)
K balíku od 75 kg do 100kg účtujeme poštovné a balné 765 Kč (bez DPH)

Způsob doručení

Vaše objednávka Vám bude doručena kurýrní společností - platba při převzetí zásilky.

V případě kladného vyřízení reklamace je kupujícímu zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět. V případě neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus. V případě, že již zboží není skladem ani není k dispozici u výrobce, bude kupujícímu navrácena částka rovnající se prodejní ceně.

Zboží ve výprodeji není možné reklamovat.

Nepřevzaté dobírky

V případě, že si kupující objedná zboží z internetového obchodu www.jadeoriginal.cz a nepřevezme si zásilku, resp. zásilka se vrátí provozovateli internetového obchodu

z důvodu, že kupující odmítne převzít zboží, nebo zásilka nebude doručena z důvodu uvedení nesprávné adresy, zákazníkovi - kupujícímu vzniká povinnost uhradit expediční náklady ve výši uvedené v obchodních podmínkách, tj poštovné a balné náklady a také poštovné náklady, které vznikají při vrácení zásilky na adresu provozovatele internetového obchodu www.jadeoriginal.cz, které je prodávající povinen uhradit při vrácení nepřevzaté dobírky přepravní společností Toptrans. Prodávající osloví kupujícího prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Stornování objednávky musí zákazník realizovat před odesláním zásilky a to telefonicky. Stornování zásilky pouze prostřednictvím emailu pomineme a takového zrušení objednávky neopravňuje zákazníka na storno již zadané objednávky.

7. Závěreční (Záručních) ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit ceny zboží bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uvedené v e-shopu jsou platné a závazné vždy v okamžik uskutečnění objednávky.Tuto změnu a její účinnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.jadeoriginal.cz

nepřevzaté dobírky
V případě, že si kupující objedná zboží z internetového obchodu www.pejatoshop.com a nepřevezme si zásilku, resp. zásilka se vrátí provozovateli internetového obchodu
z důvodu, že kupující odmítne převzít zboží, nebo zásilka nebude doručena z důvodu uvedení nesprávné adresy, zákazníkovi - kupujícímu vzniká povinnost uhradit expediční náklady ve výši uvedené v obchodních podmínkách, tj poštovné a balné náklady a také poštovné náklady, které vznikají při vrácení zásilky na adresu provozovatele internetového obchodu www.pejatoshop.com, které je prodávající povinen uhradit při vrácení nepřevzaté dobírky Remax courier service. Prodávající osloví kupujícího prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Stornování objednávky musí zákazník realizovat před odesláním zásilky a to telefonicky. Stornování zásilky pouze prostřednictvím emailu pomineme a takového zrušení objednávky neopravňuje zákazníka na storno již zadané objednávky.
Délka záruky
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba pro kupující (právnické osoby IČO a DIČ) je 6 měsíců.
Reklamační podmínky

I. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: pejato @ pejatoshop.com sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
III. Místem pro uplatnění reklamace v ČR je: Pejato s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava. Zboží je možné reklamovat i osobně na naší pobočce.
IV. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozu. Balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu a závady zboží.
V. Kupující prokáže platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doložit doklad o reklamaci.
VI. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.
VII. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti.
VIII. Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.
IX. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenou ochrannou pečetí, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí výrobku a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
a) mechanickým poškozením zboží,
b) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
e) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozena počítačovým virem,
f) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
g) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
h) provedením nekvalifikovaných zásahů, či změnou parametrů,
i) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd),
j) při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
k) zboží bylo poškozeno přírodními živ

X. V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábané apod.). Momentem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) Se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční podmínky výrobce softwaru.
XI. Pokud zjistí technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nekorektní instalace, bude reklamace zamítnuta. V případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku.
XII. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základny předpoklady pro hygienicky bezpečné převzetí zboží do reklamačního procesu.
 Způsob vyřízení reklamace
Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.
Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez chyby, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.
I. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů ode dne následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.
II. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je zákazník informován telefonicky, který uvedl již při nákupu.)
III. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z technických důvodů stane, že SMS nebo e-mail nedostane kupující v zákonné měsíční lhůtě, má kupující možnost se automaticky dostavit na reklamační oddělení, kde mu bude vyřízena reklamace vydána po předložení originálu příjemky reklamace.
IV. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60-ti dnů od data podání reklamace je prodávající, podle § 656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při vyskladnění reklamace částku za uskladnění.
Tato částka je stanovena ve výši 1EUR / den u zboží nad 5kg, u zboží do 5kg je cena 0.50EUR / den.

8. Způsob vyřízení reklamace

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.
Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez chyby, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.
I. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů ode dne následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.
II. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je zákazník informován telefonicky, který uvedl již při nákupu.)
III. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z technických důvodů stane, že SMS nebo e-mail nedostane kupující v zákonné měsíční lhůtě, má kupující možnost se automaticky dostavit na reklamační oddělení, kde mu bude vyřízena reklamace vydána po předložení originálu příjemky reklamace.
IV. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60-ti dnů od data podání reklamace je prodávající, podle § 656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při vyskladnění reklamace částku za uskladnění.
Tato částka je stanovena ve výši 1EUR / den u zboží nad 5kg, u zboží do 5kg je cena 0.50EUR / den.

9. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje budou použity pouze za účelem plnění kupní smlouvy, případně v rámci reklamačního řízení a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí prostřednictvím dopravce či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (jméno, adresa, příp. dodací adresa, číslo účtu, tel. číslo), av souvislosti s marketingovými úkony prodávajícího (např. telefonické nebo elektronické oslovování zákazníků). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb., O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění objednávky a pro marketingové účely prodávajícího, a to až do doby jeho písemného nebo ústního vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku pro kupujícího - podnikatele, jestliže prodávající při kontrole zjistí, že IČO, které kupující uvedl neexistuje, případně podnikatelský subjekt zanikl.

Plně respektujeme soukromí svých zákazníků, avšak pro vyřízení objednávky potřebujeme některé osobní údaje, které budou použity výhradně pro účely zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem.
V případě, že nechcete, aby byly Vaše osobní údaje uložené v naší databázi, můžete si zboží objednat telefonicky, případně uveďte v "Poznámce k objednávce" žádost o jejich vymazání ihned po jejím vybavení.
Provozovatel internetového obchodu www.pejatoshop.com osobní údaje svých zákazníků, získané registrací při vytváření zákaznického účtu, zpracovává v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ( "Zákon o ochraně osobních údajů").
Dohled nad dodržováním povinností stanovených Zákonem o osobních údajů při zpracovávání osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Hraniční 12, 820017 Bratislava 27
Internetový velkoobchod www.pejatoshop.com se plně řídí zákonem č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů v informačních systémech.
Provozovatel internetového obchodu www.pejatoshop.com, může využívat personalizované zobrazování a nabízení služeb na stránce internetového obchodu, na základě zjištěných informací o uživateli pomocí prostředků informačních technologií, případně na základě jeho chování při využívání internetového obchodu.
Provozovatel internetového obchodu www.pejatoshop.com, může využívat služeb na zobrazování a cílení reklamy od externích dodavatelů. Získání a zpracování a ochrana osobních údajů je v jejich kompetenci na základě platných zákonů.
Provozovatel internetového obchodu www.pejatoshop.com, může využívat zasílání marketingových nabídek na e-mailovou adresu po přihlášením zákazníka pro odběr novinek (může být také použity slovní spojení "zpravodaj", "newsletter", "mailing list").
Práva zákazníka jako dotyčné osoby při zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v § 28 Zákona o ochraně osobních údajů. Dotyčná osoba má za podmínek uvedených v zákoně o ochraně osobních údajů zejména právo na základě písemné žádosti od provozovatele:
• - vyžadovat potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,
• - vyžadovat ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému
• - vyžadovat ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování
• - vyžadovat ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
• - vyžadovat opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, vyžadovat likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
• - vyžadovat likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
• - vyžadovat blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby,
• - namítat vůči zpracovávání, využívání nebo poskytování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

10. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel
Ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě oznámil odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Toto právo má kupující iv případě, pokud si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách prodávajícího.

Zboží by měl kupující - spotřebitel vrátit úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čistý, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 zákona č.102 / 2014 Sb. může prodávající požadovat po kupujícím částku odpovídající snížení hodnoty zboží.

Pokud se jedná o spotřební zboží (např. Kosmetika, drogerie apod.), Pak je možné od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Podle ustanovení § 7 odst. 6 zákona č.102 / 2014 Sb. nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) o poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
b) prodeji zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
d) prodeji zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
e) prodeji zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
f) prodeji zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,
g) prodeji alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
i) prodeji zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
j) prodeji periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
k) o poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,
l) o poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit is ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.


Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. Li souhlas podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím (jak spotřebiteli, tak podnikateli) vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů podle bodu II. (Ve smyslu zákona 122/2013 Sb., O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

11. Alternativní řešení sporů

V souladu s ustanoveními zákona č. 391/2015 z. Z. o alternativním řešení sporů, případně spory mezi s shop s.r.o. a kupujícím je možné řešit i mimosoudní cestou. Seznam subjektů alternativního řešení sporů je možné najít na stránce ministerstva hospodářství - http://www.mhsr.sk/

12. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. 01. 2016. Všeobecné obchodní podmínky pozbývají účinnosti nabytím účinnosti nových obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Podle zákona č. 128/2000 Sb. o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, orgánům dohledu v oblasti ochrany spotřebitele je Slovenská obchodní inspekce, pro Ústecký kraj konkrétní Inspektorát SOI, se sídlem Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava, tel. č .: 02/58 272 172 - 3; 02/58 272 106, fax: 02/58 272 170, e-mail: ba@soi.sk.

Vyhrazujeme si právo všeobecné obchodní podmínky podle potřeby upravovat, také v případě vyprodání skladových zásob zboží nedodat.